בטיחות אש

כחלק בלתי נפרד מבקשת רישוי עסק או היתר בניה, יש להמציא אישור בטיחות אש המוענק בהתאם לתוכנית המוגשת למערך כיבוי האש ולמכון התקנים. חברת "אחים אמסיס" מלווה את לקוחותיה בכל אחד משלבי הכנת תיק לבטיחות אש, כנדרש בחוק.


חברת "אחים אמסיס" מלווה אתכם לכל אורך הדרך

 • התקנת מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישת מכון התקנים ומערך כיבוי האש
 • הכנת תיק תוכנית בטיחות אש המיועדת לרישוי העסקים
 • פיקוח אחר התקנת המערכות לגילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מערך כיבוי האש
 • הכנת תיק שטח בהתאם לדרישות מערך כיבוי האש
 • הכנת בית העסק לביקורות בטיחות אש מטעם איגוד הכבאות

מדוע "אחים אמסיס"

החברה שמה לה למטרה לענות על צרכי הלקוח לצד דרישות החוק, תוך מתן שירות מקצועי ומתקדם, המשלב בעלי מקצוע מנוסים ומוכשרים לביצוע המשימה. ניסיון רב השנים בביצוע תוכניות בטיחות אש, לצד הכרת ההתנהלות אל מול דרישות החוק ומערך איגוד הכבאות, הם המאפשרים לחברה להשיג את המטרה, תוך פרק זמן קצר וביעילות המרבית.

           בחברה צוות מהנדסים לצד ממוני בטיחות אש מנוסים בהכנת תכניות בטיחות מקצועיות לאישור מידי של שרותי הכבאות.


מהי תוכנית בטיחות אש

תוכנית בטיחות אש מבוססת על התוכנית האדריכלית בה מצויינים סדרי כיבוי האש. כל אחד מתוכניות הבטיחות אותם מפיקה חברת "אחים אמסיס", מותאמת ללקוח באופן אישי ובפורמט אחיד הכולל את אמצעי הבטיחות הנדרשים במבנה בהתאם לסיווגו.

 

מלווים את לקוחותינו עד קבלת האישור הנדרש

חברת "אחים אמסיס" מלווה את לקוחותיה בכל אחד משלבי העבודה, החל מבחינת התוכנית האדריכלית, דרך עריכת תוכנית בטיחות האש ועד מסירת התוכנית לאישור וקבלת האישור.


מה כוללת תכנית בטיחות האש

חברת "אחים אמסיס" מפיקה ומכינה את התכנית כנדרש בחוק ובהתאם לצרכי הלקוח ודרישותיו בין היתר:

 • אספקת מים למערך כיבוי האש במידת הצורך.
 • קביעת מיקום של ציוד כיבוי האש ושל מערכות גילוי האש.
 • מיקום לוחות מפסקי חשמל ופיקוד הכיבוי.
 • ייעוד המבנה והתפוסה בו.
 • חלוקה לאגפי אש.
 • סימון של דרכי הגישה והמוצא מהמבנה.
 • סידור שליטה בעשן.
         אחים אמסיס מספקת מענה מקצועי ומקיף למגוון לקוחותיה הפרטיים, עסקיים וציבוריים, הצטרפו למאות לקוחותינו המרוצים.